Bestilling av kurs fra Kapellveien habiliteringssenter

Dersom det er ønskelig kommer vi gjerne til deres arena og holder kurs, for eksempel for en hel personalgruppe.

 

Vi kan også tilby gratis lån av kurslokale her ved Kapellveien habiliteringssenter ved bestilling av kurs fra oss. Våre kurslokaler tar maks 30 personer.

 

Kursene vil kunnne tilpasses noe dersom dere har spesielle problemstillinger knyttet til kurstema. Dette må avklares med kursholdere i forkant av kursdag.

 

Disse kursene kan tilbys:

  •  Innføring- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9; Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkelt personer med psykisk utviklingshemning (3 timer)
  • Saksbehandling- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9; Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor enkelt personer med psykisk utviklingshemning (4 timer)
  • Workshop om problematferd hos barn med psykisk utviklingshemning/ autismespekterforstyrrelser (6 timer)
  • Hva gjør det med oss å bli utsatt for trusler og vold? (3 timer)

 

Pris:

Heldagskurs (6 timer)- 6000,-

Halvdagskurs (3-4 timer)- kr 4000,-

 

For bestilling av eller informasjon om kurs ta kontakt med:

Trine Brunvand, assisterende daglig leder

E-post:.       trine.brunvand@kapellveien.no

telefon:        489 95 326

 


Barnebolig logo

kapellveien logo

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema