KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER


bygg1

 

 

Alle besøkende til senteret må være symptomfrie i henhold til regler rundt covid-19.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Kapellveien Habiliteringssenter

Kapellveien habiliteringssenter samarbeider med Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, Seksjon for barnenevrologi / habilitering.

Kapellveien habiliteringssenter er et tilbud til barn og unge opp til 18 år med nevrologiske utviklingsforstyrrelser og deres familier. Senterets oppgaver er utredning og diagnostisering og sørge for overføring av kompetanse til 1.linjen ved å gi råd og veiledning om enkeltpasienter. Habiliteringstjenestene skal hovedsakelig gis ambulant og er tidsavgrensede.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator sier hva habilitering og rehabilitering er:
”Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial og samfunnsmessig deltagelse”

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema