KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Visjon og mål

 

 

Visjon 

Kapellveien habiliteringssenter skal være ledende i arbeidet med barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser. Vår modell og kvalitet på våre tjenester skal være anerkjente og etterspurt.

 

 

Hovedmålsetting 

Kapellveien habiliteringssenter skal

  • bidra til at barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser får optimale muligheter for læring og utvikling ut fra det enkelte barns forutsetninger
  • gi foreldre og barn kunnskap, mestring og økt trygghet i hverdagen
  • birda til kompetanseheving i 1. linjen
  • som spesialisert helsetjeneste være i forkan og handledykrig overfor framtidige endringer i målgruppens behov.

 

Dette innebærer at

  • våre ansatte skal være gode ambassadører for virksomheten med høy faglig kompetanse, slik at tjenestene som tilbys er evidensbaserte og av god kvalitet
  • vi skal ha evne og vilje til åpenhet, samarbeid, lojalitet og fleksibilitet i hverdagen både internt og eksternt

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema