KAPELLVEIEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING

Kompetanse og tjenestetilbud

Kapellveien barnebolig- og avlastning har tjenesteytere med bachelor i vernepleie, evt i barnevern eller sosialt arbeid. Gruppen med deltidsansatte som dekker helgestillinger og ekstravakter er primært studenter som studerer innenfor relevante utdanninger til arbeidet de utfører i boligen. Boligen innehar bred kompetanse i å tilrettelegge hverdagen for tjenestemottakere i målgruppen.
Kompetansen består i:

 • Lov om helsepersonell
 • Oppfølging av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
 • Styringssystemer
 • Sosiale ferdigheter
 • Målrettet miljøarbeid
 • Legemiddelhåndtering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 •  Håndtering av boligens rutiner, beredskapsplan og, fagadministrative systemer

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og kompetente tjenesteytere
 • En trygg og forutsigbar hverdag for tjenestemottakerne
 • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet
 • Tilrettelegging for individuelt og aldersadekvat tilpasset fritidsaktiviteter ut fra interesser og behov
 • Fine uteområder med lekestativer og trampoline i skjermet hage
 • Tilrettelegging for kulturelle forskjeller
 • Tilgang til bil

Om oss


Kapellveien Barnebolig og avlastning er en ideell virksomhet. Vi  startet opp i 1998 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema