KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Kompetanse

Kapellveien har fagkonsulenter og psykologer med kompetanse innenfor områdene atferdsanalyse, utviklingspsykologi, nevropsykolgi, veiledning, komplekse systemer, psykisk helsearbeid og spesialpedagogikk.

Kapellveien har lang erfaring i, og bred kompetanse på barn innenfor autismespekteret, barn med psykisk utviklingshemming med sammensatte lærevansker og/eller atferdsproblem. Kapellveien har utviklet kompetanse i forhold til barn med spesifikke språkvansker ved bruk av pedagogiske prosedyrer og strategier basert på studier av tidlig intervensjon og språkutvikling. Kapellveien har bred kompetanse på utprøving av alternative løsninger i forhold til bruk av makt og tvang.

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10