KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Kompetanse

Kapellveien har fagkonsulenter og psykologer med kompetanse innenfor områdene:

  • atferdsanalyse
  • utviklingspsykologi
  • nevropsykolgi
  • veiledning
  • komplekse systemer
  • psykisk helsearbeid
  • spesialpedagogikk

Kapellveien har lang erfaring i, og bred kompetanse på barn innenfor autismespekteret, barn med psykisk utviklingshemming med sammensatte lærevansker og/eller atferdsproblem. Kapellveien har utviklet kompetanse i forhold til barn med spesifikke språkvansker ved bruk av pedagogiske prosedyrer og strategier basert på studier av tidlig intervensjon og språkutvikling.
Vi harhar bred kompetanse på utprøving av alternative løsninger i forhold til bruk av makt og tvang.

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema