KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Atferdsvansker

Mange av barna som henvises til oss, har atferdsvansker i en eller annen form. Eksempler på atferdsvansker kan være utagering mot seg selv eller andre, skading av gjenstander eller tvangsmessige rigiditeter.

 

 Når et barn blir henvist til Kapellveien habiliteringssenter for atferdvansker vil vi kunne bidra med:

  • Observasjon og kartlegging
  • Hjelp til utforming av miljøregler og tiltak
  • Utprøving av medikamentell behandling i samarbeid med lege ved habiliteringssenteret
  • Veiledning i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 9

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10