KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Atferdsvansker

Mange av barna som henvises til Kapellveien kan ha atferdsvansker i en eller annen form.

Eksempler på atferdsvansker kan være selvskading, utagering mot andre, skading av gjenstander eller tvangsmessige rigiditeter.

Når et barn blir henvist til Kapellveien for atferdvansker vil vi i samarbeid med foreldre, nærpersoner og bydel kunne bidra med:

  • Observasjon og kartlegging
  • Hjelp til utforming av miljøregler og tiltak
  • Utprøving av medikamentell behandling i samarbeid med lege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Veiledning i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema