KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Atferdsvansker

Mange av barna som henvises til Kapellveien kan ha atferdsvansker i en eller annen form.

Eksempler på atferdsvansker kan være selvskading, utagering mot andre, skading av gjenstander eller tvangsmessige rigiditeter.

 

Når et barn blir henvist til Kapellveien for atferdvansker vil vi i samarbeid med foreldre, nærpersoner og bydel kunne bidra med:

Observasjon og kartlegging

Hjelp til utforming av miljøregler og tiltak

Utprøving av medikamentell behandling i samarbeid med lege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål

Veiledning i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10