KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Dagliglivets ferdigheter

søvnMange av barna som blir henvist til Kapellveien habiliteringssenter har vanskeligheter med eller mangler flere ferdigheter som er viktige i dagliglivet.

Innenfor området dagliglivetsferdigheter regner vi ferdigheter som toalettferdigheter, personlig hygiene, av-og på kledning, spising, søvn, og seksualitet. 

Opplæring, veiledning og tiltak blir individuelt tilpasset hvert enkelt barn og deres familier. Målsettingene blir utarbeidet i samarbeid med foreldre,nærpersoner og bydel ut ifra barnets behov og rammene i hjemmet. Veiledningen vil foregå på de arenaer hvor barnet er.

 

                                              
                                             

                                                                                                    

 

 

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema