KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Dagliglivets ferdigheter

Mange av barna som blir henvist til Kapellveien habiliteringssenter har vanskeligheter med eller mangler flere ferdigheter som er viktige i dagliglivet.

Innenfor området dagliglivetsferdigheter regner vi ferdigheter som toalettferdigheter, personlig hygiene, av-og på kledning, spising, søvn, og seksualitet. 

Opplæring, veiledning og tiltak blir individuelt tilpasset hvert enkelt barn og deres familier. Målsettingene blir utarbeidet i samarbeid med foreldre,nærpersoner og bydel ut ifra barnets behov og rammene i hjemmet. Veiledningen vil foregå på de arenaer hvor barnet er.

 

                                               søvn                                              

                                                                                                    

 

 

 

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10