KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Førspråklige ferdigheter

I arbeid med barn med ulike utviklingsforstyrrelser er det nødvendig å kartlegge og tilrettelegge for utvikling av førspråklige ferdigheter. Førspråklige ferdigheter er grunnleggende ferdigheter man anser som viktige for blant annet utviklingen av språk. Kapellveien kan tilby veiledning til foreldre, nærpersoner og bydel i tilrettelegging og opplæring tilpasset barnets behov.

Førspråklige ferdigheter kan deles opp i følgende områder:

  • oppmerksomhet og oppmerksomhetsskifter
  • hukommelse
  • oppgavemestring og oppgavemotivasjon
  • felles oppmerksomhet
  • imitasjon
  • matching

 

 

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema