KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Førspråklige ferdigheter

I arbeid med barn med ulike utviklingsforstyrrelser er det nødvendig å kartlegge og tilrettelegge for utvikling av førspråklige ferdigheter. Førspråklige ferdigheter er grunnleggende ferdigheter man anser som viktige for blant annet utviklingen av språk. Kapellveien kan tilby veiledning til foreldre, nærpersoner og bydel i tilrettelegging og opplæring tilpasset barnets behov. 

 

Førspråklige ferdigheter kan deles opp i følgende områder:

oppmerksomhet og oppmerksomhetsskifter

hukommelse

oppgavemestring og oppgavemotivasjon

felles oppmerksomhet

imitasjon

matching

 

 

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10