KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Førspråklige ferdigheter

 

I arbeid med barn med ulike utviklingsforstyrrelser er det nødvendig å kartlegge og tilrettelegge for utvikling av førspråklige ferdigheter. Førspråklige ferdigheter er grunnleggende ferdigheter man anser som viktige for blant annet utviklingen av språk og andre ferdigheter. Ofte tilrettelegges det for trening på ferdigheter innenfor flere av disse områdene parallellt.

 Førspråklige ferdigheter kan deles opp i følgende områder


  • oppmerksomhet og oppmerksomhetsskifter
  • hukommelse
  • oppgavemestring og oppgavemotivasjon
  • felles oppmerksomhet
  • imitasjon
  • matching

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10