KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Lek og sosiale ferdigheter

leke butikk 250px

 

Mange av barna som blir henvist til Kapellveien strever med å leke sammen med andre barn.

Hos noen kan det skyldes at de ikke har lært å leke. Disse barna må lære å leke på linje med at de må lære å snakke eller det å kle på seg. Noen barn leker fint alene, men kan streve med å leke sammen med andre barn på grunn av at de mangler sosiale ferdigheter.

I lek med andre må man blant annet  kunne imitere, kommunisere, bruke leker funksjonelt og vente på tur. Latesomleker, symbollek, regelleker, rollelek er eksempler på type leker som barn behersker.

Disse ferdighetene kan trenes. Kapellveien tilpasser opplæringen til det enkeltes barn behov. Har barnet et begrenset interesseområde tar vi ofte utgangspunkt i barnets interesser.

Kapellveien bruker ulike teknikker i trening av lek og sosiale ferdigheter som for eksempel modellæring, observasjonslæring, rollespill, skriftlige/visuelle fremstillinger/regler som beskriver hva leken går ut på og hva som forventes av deltakerne.

 

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema