KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Lov om helse – og omsorgstjenester kapittel 9

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.

Kapellveien habiliteringssenter fungerer som spesialisthelsetjeneste i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap.9 for barn og ungdommer opp til 18 år i Oslo.

Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunen ved utforming av tiltak etter denne loven. Bistanden vil ofte bestå i å utarbeide strategier for hvordan tjenestestemottakers utfordrende atferd kan håndteres på en faglig og etisk forsvarlig måte slik at bruk av makt og tvang kan unngås eller begrenses. Dette omfatter tiltak rettet mot rammebetingelser og tjenesteyter og tiltak i forhold til tjenestemottaker. Fylkesmannen overprøver og eventuelt godkjenner rett til å bruke makt og tvang i tidsavgrensede vedtak i de tilfeller det er nødvendig. Godkjennelsen gjelder kun for ett år av gangen og må så på ny vurderes.

Avklaring av ansvarsforhold

  • kommunen har ansvar for å fatte vedtak om tiltak
  • under forberedelsen av eventuelle tiltak skal spesialisthelsetjenesten bistå kommunen i å utarbeide  tiltak
  • kommunen er ansvarlig for at spesialisthelsetjenesten bringes inn i saken og får relevante opplysninger

 

 Samarbeid mellom kommune/bydel og spesialisthelsetjenesten

  • kommunen har plikt til å henvise til spesialisthelsetjenesten om det er grunnlag for å vurdere tiltak
  • spesialisthelsetjenesten har plikt til å bistå kommunen/bydel
  • kommunens henvisning skal spesifisere hva det ønskes hjelp til

 

 

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema