KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Språk og kommunikasjon

trekke pose 250pxSpråk og kommunikasjon er viktig og en nødvendighet for å kunne forstå hva som skjer i omgivelsene og hva omgivelsene forventer av en.

 

Språk

Manglende språkferdigheter vil begrense denne forståelsen. Dette kan medføre frustrasjon for mange barn, og noen vil kunne engasjere seg i uhensiktsmessig- eller problematisk atferd.

Noen barn lærer seg å gjenkjenne situasjoner eller forstår hva som skal skje ut ifra hendelser i en situasjon. I slike situasjoner kan barna ofte tolkes som om de forstår mer enn hva de egenlig gjør.

For noen barn vil språkferdigheter kun bli etablert under tilrettelagte treningsbetingelser. Noen barn har ikke generelle lærevansker, men fortsatt er det vanskelig å lære språk eller enkelte språkfunksjoner. Dette kan skyldes nevrologiske skader i hjernen, som fører til spesifikke språkvansker hos barnet.


Kommunikasjon

Barn som mangler språkfunksjoner vil også kunne ha store vansker med kommunikasjon.

Noen barn lærer seg strategier for å påvirke omgivelsene sine. Det kan være at barnet tar hånden til nærperson og leder denne mot ønsket aktivitet eller gode. Et funksjonelt talespråk kan for noen være vanskelig å utvikle, det vil da være nødvendig å ta i bruk alternative kommunikasjonsformer. Det kan enten være midlertidige kommunikasjonshjelpemidler mens en øver inn tale, eller det kan være et permanent redskap.

Alternative kommunikasjonsredskap kan være bruk av tegn til tale eller ulike symbol-/ bildekommunikasjonssystemer.

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10