KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Styring og motivasjon

jente dagsplan 250pxDe barna som blir henvist til habiliteringstjenesten, har ofte kommunikasjonsvansker

Dette kan medføre manglende oversikt og forutsigbarhet for barna. Kapellveien kan veilede i bruken av ulike styringssystemer og hjelpemidler. Eksempler på slike styringssystemer kan være: ulike former for dagsplan, ukeplan, månedsplan, muligheter for å foreta valg ved hjelp av valgtavler, ulike former for belønningssystemer.  Det blir veiledet i bruk av ulike hjelpemiddler som bruk av tidshjelpemiddler, ulike former for diagitale hjelpemidler eller bruk av bilder eller konkreter.

 

 

 

 

 

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10