KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Målgrupper

Bistand kan søkes for barn og unge opptil 18 år med/eller mistanke om: 

autismespekterforstyrrelser med nedsatt evnenivå

uspesifisert og/eller sammensatte utviklingsforstyrrelser

spesifikke språkvansker/utviklingsafasi

psykisk utviklingshemming med omfattende lærevansker og/eller problematferd

grunnlag for vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10