KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Målgrupper

Bistand kan søkes for barn og unge opptil 18 år med/eller mistanke om: 

  • Autismespekterforstyrrelser med nedsatt evnenivå
  • Uspesifisert og/eller sammensatte utviklingsforstyrrelser
  • Spesifikke språkvansker/utviklingsafasi
  • Psykisk utviklingshemming med omfattende lærevansker og/eller problematferd
  • Grunnlag for vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema