KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Målgrupper

Det er ikke nødvendig med en spesifikk diagnose for å bli henvist til Kapellveien habiliteringssenter.

Mistanken om at barnet har en forsinket og/eller avvikende utvikling kan være grunnlag nok for henvisning om hjelp og bistand.

  Bistand kan søkes for barn og unge opptil 18 år med/eller mistanke om

  • autismespekterforstyrrelser med nedsatt evnenivå
  • uspesifisert og/eller sammensatte utviklingsforstyrrelser
  • spesifikke språkvansker/utviklingsafasi
  • psykisk utviklingshemming med omfattende lærevansker og/eller problematferd

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10