KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Våre tjenester

 

  Det faglige arbeidet ved Kapellveien habiliteringssenter bygger på strukturert pedagogikk og behandling basert på det enkelte barns læreforutsetninger og utviklingspotensiale.

Målet er å legge til rette for optimale muligheter for læring, mestring og utvikling for den enkelte. I vårt arbeid er det sentralt at barna skal trives når det trenes på nye ferdigheter, og vi legger stor vekt på et nært samarbeid med foreldre og fagpersoner i 1. linjen som har daglig kontakt med barnet.

Vi gir tilbud om

 

 • ambulerende veiledning
 • pedagogisk- og diagnostiske utredning og testing
 • veiledning/oppfølging til foreldre, barnehager, skoler, bo- og avlastsningsboliger og andre samarbeidspartner 
 • arenaveiledning, for eksempel til skolegrupper
 • bistand i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 9
 • Workshops tilpasset problemstillinger rundt enkeltbarn
 • studentpraksis ved habiliteringssenteret
 • hospitering ved habiliteringssenteret
 • kursrekke for ansatte i 1. linjetjenesten, foreldre og andre interesserte

Senteret har

 • lang erfaring i, og bred kompetanse på barn innenfor autismespekteret
 • lang erfaring i, og bred kompetanse på barn med psykisk utviklingshemming med sammensatte lærevansker og/eller atferdsproblem
 • utviklet kompetanse i forhold til barn med spesifikke språkvansker ved bruk av pedagogiske prosedyrer og strategier basert på studier av tidliginteraksjon og språkutvikling
 • bred kompetanse på utprøving av alternative løsninger i forhold til bruk av makt og tvang 
 
 
Vi arbeider også med opplæring/trening av
 • selvhjelpsferdigheter, som for eksempel påkledning, spising og renslighetstrening
 • lek, samspill, og sosiale ferdigheter
 • språkopplæring
 • tale, tegn og billedkommunikasjon
 • billedbaserte dags- og aktivitetsplaner
 • fysisk/motoriske ferdigheter skoleferdigheter

   

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10