KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Våre tjenester

Det faglige arbeidet ved Kapellveien habiliteringssenter bygger på strukturert pedagogikk og behandling basert på det enkelte barns læreforutsetninger og utviklingspotensiale.

Målet er å legge til rette for optimale muligheter for læring, mestring og utvikling for den enkelte. I vårt arbeid er det sentralt at barna skal trives når det trenes på nye ferdigheter, og vi legger stor vekt på et nært samarbeid med foreldre og fagpersoner i bydelen som har daglig kontakt med barnet.

 Vi gir tilbud om:

Pedagogisk- og diagnostisk utredning og testing

Veiledning til foreldre, barnehager, skoler, bo- og avlastningsboliger og andre samarbeidspartnere

Bistand i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9

Studentpraksis ved habiliteringssenteret

Hospitering ved habiliteringssenteret

Kurs for ansatte i bydel, foreldre og andre interesserte

 

Vi arbeider også med opplæring/trening av:

Selvhjelpsferdigheter, som for eksempel påkledning, spising og renslighetstrening

Lek, samspill, og sosiale ferdigheter

Språkopplæring

Tale, tegn og billedkommunikasjon

Bildebaserte dags- og aktivitetsplaner

Fysisk/motoriske ferdigheter skoleferdigheter

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10