KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Våre tjenester

Det faglige arbeidet ved Kapellveien habiliteringssenter bygger på strukturert pedagogikk og behandling basert på det enkelte barns læreforutsetninger og utviklingspotensiale.
Målet er å legge til rette for optimale muligheter for læring, mestring og utvikling for den enkelte. I vårt arbeid er det sentralt at barna skal trives når det trenes på nye ferdigheter, og vi legger stor vekt på et nært samarbeid med foreldre og fagpersoner i bydelen som har daglig kontakt med barnet.

Vi gir tilbud om:

 • Pedagogisk- og diagnostisk utredning og testing
 • Veiledning til foreldre, barnehager, skoler, bo- og avlastningsboliger og andre samarbeidspartnere
 • Bistand i forhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9
 • Studentpraksis ved habiliteringssenteret
 • Hospitering ved habiliteringssenteret
 • Kurs for ansatte i bydel, foreldre og andre interesserte


Vi arbeider også med opplæring/trening av:

 • Selvhjelpsferdigheter, som for eksempel påkledning, spising og renslighetstrening
 • Lek, samspill, og sosiale ferdigheter
 • Språkopplæring
 • Tale, tegn og billedkommunikasjon
 • Bildebaserte dags- og aktivitetsplaner
 • Fysisk/motoriske ferdigheter skoleferdigheter

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema