KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Ambulerende tjenester

 

 

 

Kapellveien habiliteringssenter kan tilby veiledning til barnets arena. Behov og omfang for veiledning vil bli vurdert utfra henvisningsgrunnlaget og kartlegging av problematikken hos barnet. Det utarbeides en samarbeidsavtale med målsettinger i arbeidet med barnet.

 

 

Veiledning til barnets pedagogiske dagtilbud

 • forttrinnsvis på barnets arena
 • gjennomføres hovedsaklig av en av habiliteringssenterets fagkonsulenter
 • gis som hands on veiledning med påfølgende samtaleveiledning
 • innebærer evaluering av mål, treningsmetodikk og behandlingsstrategier

 

 

Veiledning til barnets hjem, avlastning- og eller barnebolig

 • kan gjennomføres både på dag og ettermiddag/kveld
 • gjennomføres  av habiliteringssenterets fagkonsulenter
 • gis som hands on veiledning med påfølgende samtaleveiledning
 • kan omfatte områder som;
  • opplæring i selvhjelsferdigheter
  • søvnproblematikk
  • spiseproblematikk
  • renslighetstrening
  • sosiale samhandlingsvansker
  • lekeferdigheter og aktiviteter
  • atferdsvansker

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10