KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Ambulerende tjenester

Kapellveien habiliteringssenter kan tilby veiledning til barnets arena. Behov og omfang for veiledning vil bli vurdert utfra henvisningsgrunnlag og kartlegging av problematikk hos barnet. Det utarbeides en samarbeidsavtale med målsettinger i arbeidet med barnet.

 

Veiledning til barnets pedagogiske dagtilbud

Fortrinnsvis på barnets arena, som barnehage

Gis som hands on veiledning med påfølgende samtaleveiledning

Innebærer evaluering av mål, treningsmetodikk og behandlingsstrategier

 

Veiledning til barnets hjem, avlastning- og eller barnebolig

Kan gjennomføres både på dag og ettermiddag/kveld

Gis som hands on veiledning med påfølgende samtaleveiledning

Kan omfatte områder innen dagliglivets ferdigheter, sosiale samhandlingsvansker, atferdsvansker og forebyggende tiltak.

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema