KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Henvisningsrutiner

 

Det lokale hjelpeapparatet kan i samarbeid med foreldre og deres fastlege henvise til spesialisthelsetjenesten.

 

 

Søknad om hjelp og bistand sendes til seksjon for barnenevrologi -barn, Oslo Universitetsykehus, avd. Ullevål. Du kan laste ned henvisningsskjemaet ved å følge linken under, eller du kan få det tilsendt ved henvendelse til Kapellveien habiliteringssenter eller seksjon for nevrohabilitering-barn (tlf. 22 11 76 35).

 

Henvisningsskjema

 

 

 

 

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10