KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Lege og sosionom tjenester

 

 

Kapellveien habiliteringssenter tilbyr i samarbeid med Oslo universitetssykehus, avd Ullevål lege - og sosionomtjenester.

 

 

Legetjeneste

  • Senteret har lege fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig en dag hver uke som yter tjenester til senterets brukere.

 

 

Sosionomtjeneste

  • Senteret har sosionom fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig en dag annen hver uke for senterets brukere og deres familier.

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10