KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Lege og sosionom tjenester

Kapellveien habiliteringssenter tilbyr i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål lege- og sosionomtjenester.

 

Legetjeneste

Senteret har lege fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig 2 dager hver uke som yter tjenester til senterets brukere.

 

 

Sosionomtjeneste

Senteret har sosionom fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig 1 dag annen hver uke for senterets brukere og deres familier.

Om oss

Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen.
Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås.

Kontaktinfo

Kapellveien 6, 0487 Oslo
Post@kapellveien.no
Tlf:  +47 22 79 73 00
Fax: +47 22 79 73 10