KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Lege og sosionom tjenester

Kapellveien habiliteringssenter tilbyr i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål lege- og sosionomtjenester.

 

Legetjeneste

Senteret har lege fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig 2 dager hver uke som yter tjenester til senterets brukere.

 

Sosionomtjeneste

Senteret har sosionom fra Oslo universitetssykehus tilgjengelig 1 dag annen hver uke for senterets brukere og deres familier.

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema