KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Pedagogisk og diagnostisk utredning

Barn som blir henvist til Kapellveien vil bli satt opp til en utredning. Utredningen kan være både diagnostisk og pedagogisk.

For førskolebarn vi utredningen foregå over 4-6 dager på Kapellveien, hvor fagkonsulent og psykolog kartlegger barnets ferdigheter, læreforutsetninger og vurderer eventuell diagnose. For barn i skolealder eller barn som blir henvist for utredning og veiledning for utfordrende atferd, vil oftest utredningen foregå på barnets daglige arena som hjem, skole og/eller avlastning/barnebolig.

I etterkant av utredning vil det være et oppsummeringsmøte, hvor Kapellveien presenterer vurderinger av barnet og anbefaler tiltak. I mange tilfeller tilbys foreldre og bydel veiledning/opplæring i gjennomføring av anbefalte tiltak.

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema