KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Veiledningsprogram for foreldre til barn med utviklingsforstyrrelser i alder 6-12 år.

Kapellveien habiliteringssenter tilbyr foreldreveiledningskurs til foreldre med barn med utviklingsforstyrrelser i alderen 6-12 år, med oppstart i januar 2021

Programmet bygger på oppdatert kunnskap om utviklingsforstyrrelser, analyse av samhandling og prinsipper fra validerte foreldreprogram som De Utrolige Årene og PMTO ( Parent Management Training- Oregon) Dette er program som allerede tilbys foreldre til barn uten utviklingsforstyrrelser. Programmet er utviklet for foreldre som har barn i alderen 6-12 år hvor man opplever at man trenger mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan man effektivt kan samhandle, fremme selvstendighet, reduserer og unngår vanskelige situasjoner.

Programmet tilbys i grupper bestående av foreldre til 4-6 barn, ca 8-12 deltakere. Det legges vekt på å sette sammen grupper som kan dra nytte av felles erfaringsutveksling. Programmet går over 12 uker, tirsdager annenhver uke.Programmet gjennomføres på Kapellveien habiliteringssenter fra klokken 09.00-15.00.  Det kan søkes om opplæringspenger i forbindelse med kursdeltagelsen.

Oppstart i januar 2021.

Søknadsfrist er 8. oktober

 

For mer informasjon og hvordan søke, ta kontakt med habiliteringssenteret v/ Assisterende daglig leder Trine Brunvand, tlf 22 79 73 00

 

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema