KAPELLVEIEN HABILITERINGSSENTER

Veiledningsprogram for foreldre til barn med utviklingsforstyrrelser i alder 6-12 år.

Kapellveien habiliteringssenter tilbyr foreldreveiledningskurs til foreldre med barn med utviklingsforstyrrelser i alderen 6-12 år.
Programmet er utarbeidet av Glenne regionale senter for autisme med støtte fra Helsedirektoratet. Programmet bygger på oppdatert kunnskap om utviklingsforstyrrelser, analyse av samhandling og prinsipper fra validerte foreldreprogram som De Utrolige Årene og PMTO ( Parent Management Training- Oregon) Dette er program som allerede tilbys foreldre til barn uten utviklingsforstyrrelser. Programmet er utviklet for foreldre som har behov for mer kunnskap og praktisk veiledning i hvordan man effektivt kan samhandle, fremme selvstendighet, redusere- og unngå vanskelige situasjoner.
Foreldreveiledningsprogrammet bygger på tre hovedområder:

  • Positiv samhandling
  • Tilbakemeldinger og læring
  • Grensesetting og håndtering av vanskelige situasjoner

Alle delene av foreldreprogrammet bygger på hverandre og vil gi foreldre til barn med utviklingsforstyrrelser muligheten til å skape en mer positiv samhandling og forebygge vanskelige situasjoner hjemme og ute i nærmiljøet.

Programmet tilbys i grupper bestående av foreldre til 4-6 barn, ca 8-12 deltakere. programmet går over 6 dager på dagtid, en dag annenhver uke. Det kan søkes om opplæringspenger i forbindelse med kursdeltagelsen.

Vi tar sikte på å avholde ett kurs i året.

For mer informasjon ta kontakt med habiliteringssenteret v/ Assisterende daglig leder Trine Brunvand

Informasjonhefte

Om oss


Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet. Vi ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås

 

Beliggenhet


Kontakt info


Habiliteringsenter
22 79 73 00

Barnebolig og avlastning
48 99 48 19

Mail
post@kapellveien.no

Kontaktskjema